nasz sprzęt budowlany

  • koparko – ładowarka New Holland 95

Autostrada A1

  • koparko – ładowarka New Holland 115b

Autostrada A1

  • wóz trakcyjny

Autostrada A1

zobacz więcej >>

 

 

     Wykaz wybranych kontraktów

----------------------------------------------------------------------

Zamawiający

 

Przedmiot zamówienia

Data zakończenia realizacji m-c / rok

Strabag Infrastruktura Sp. z o.o. budowa obwodnicy Kędzierzyna 2022
Polaqua Sp. z o.o. odcinek E autostrady A1 2021
Maxto Sp. z o.o. Budowa systemu łączności alarmowej na autostradach A1 i A4 2021
Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii energetycznej Zuzanka - Pilica 2020
NDI S.A. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Będzinie 2020
NDI S.A. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Częstochowie 2020
Elkol Spółka z o.o. Projektowanie i wykonanie układu torowego
Elektrownia Jaworzno
2019
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. Obwodnica Rybnika 2019
Mota-Engil Central Europe S.A. Budowa Linii WN Jawor-Bolków 2018
Strabag Sp. z o.o.. Przyłącze energetyczne odcinek "H" autostrady A1 2018
PB Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. Sp. K. Rynek Chorzów 2018
Drog-Bud Spółka z o.o. Myszków - Żarki 2018
Eurovia Polska S.A. Mysłowice ul. Konopnickiej 2017
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze i Usług Techniczno - Handlowych ELKOL Sp. z o.o. Rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Zamość - Bortatycze LHS wraz z budową toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów z towarem niebezpiecznym, toru nr 400S oraz gospodarki wodno-ściekowej na stacji Zamość Bortatycze LHS. 12/2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Modernizacja linii napowietrznej na terenach szadziowych. Przebudowa linii napowietrznej 15(20)kV PZ Pilica - GPZ Zuzanka na linię kablową na odcinku od Odł. Nr 410 do S-295 Pilica Osiedle. zakończenie 11/2016
Mota-Engil Central Europe S.A. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00. 11/2016
Berger Bau Polska Sp. z o.o. Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek G: węzeł "Blachownia" (bez węzła) - węzeł "Zawodzie" (z węzłem). 10/2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa traktu światłowodowego" w zakresie: Zadanie 3: "Budowa traktu światłowodowego PZ Pilica - GPZ Wolbrom. zakończenie 09/2016
IVIA Sp z o.o. Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00", w zakresie: od km 22+150,00 do km 38+255,00 w ramach zadania: " Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II(bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem), o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00 - dokumentacja projektowa WN. 11/2015-08/2016
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Pniowskiej do ulicy Stalowej w Rybniku (Etap VI). 11/2015-08/2016
DROG-BUD Sp. z o.o. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna). 08/2016
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna Redukcja emisji c.o.2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego. 08/2016
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Modernizacja infrastruktury oświetleniowej węzła "Podwarpie" będącego skrzyżowaniem dróg krajowych DK-1 i DK-86 w m. Siewierz. 05/2016-07/2016
MAX BÖGL Polska Sp. z o.o. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od dk 1 do dk 78, etap I "Budowa obwodnicy miejscowości Myszków". 07/2016
STRABAG Sp. z o.o. Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku - Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej własności Spółki AQUA S.A.. 06/2016
DRAGADOS S.A. Budowa drogi krajowej S-7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego od km 484+801,23 do km 506+802,18. 06/2016
SKANSKA S.A. Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra, i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi. 06/2016
IVIA Sp z o.o. Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11 - dokumentacja projektowa WN. 12/2015-05/2016
STRABAG Sp. z o.o. Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem)" Długość odcinka 16,7 km, od km 442+500 do km 459+200. 05/2016
PRUiM S.A. Magazyn klasy A wraz z częścią biurowo-socjalną, infrastrukturą techniczną i drogową. Gliwice
ul. Portowa. Sieć elektroenergetyczna wraz ze stacją transformatorową oraz oświetlenie terenu.
10/2015-04/2016
SKANSKA S.A. Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie. 11/2015-04/2016
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Radzionkowa - obszar I-VI. 08/2015-03/2016
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku. 10/2015-03/2016
IVIA Sp z o.o. Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku od węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa" realizowana w ramach zadania pn.: " Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)" ujętego w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 pod pozycją nr 7 - dokumentacja projektowa WN. 12/2015-02/2016
STRABAG Sp. z o.o. Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice: odcinek I, węzeł Woźniki (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła)" Długość odcinka ok. 15,2 km, od km 459+200 do km 474+350. 02/2016
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna Budowa ul. Legnickiej w Częstochowie. 01/2016
Biuro Projektów "A-PROPOL" S.C. A. Biegański, D. Biegańska Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423-dokumentacja projektowa. 2013-2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo - prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: Zabudowa traktu światłowodowego w kanalizacji Operatora ORANGE w relacji GPZ Argentyna - Region Zawiercie wraz z dokumentacją projektową pod klucz. zakończenie 12/2015
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Modernizacja oświetlenia wydzielonego na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach. 11/2015-12/2015
Urząd Miasta Zabrze Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu. 07/2015-09/2015
GRAMAR Sp. z o.o. Przebudowa DK-91 w Częstochowie -
ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - dokumentacja projektowa.
01/2014-08/2015
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku. 12/2014-05/2015
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa traktu światłowodowego" w zakresie: Budowa traktu światłowodowego GPZ Ogrodzieniec- PZ Rzeka - PZ Pilica. zakończenie 04/2015
BALZOLA Sp. z o.o. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach" (zadanie nr 3), "Modernizacja końcowego odcinka linii
nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie" (zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu pn.: "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
04/2014-04/2015
Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. - BUDIMEX S.A. Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. 03/2015
ENERGOAPARATURA S.A. Budowa SE 110kV Zabrze oraz SE 110/20/6 kV Płaskowicka. 02/2015
SKANSKA S.A Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie. od 07.2014 do 12.2014
UM Częstochowa Internet oknem na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa. 05.2014-11.2014
WASKO S.A. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. od 03.2014 do 10.2014
SKANSKA S.A Przebudowa ulicy Lotników w Knurowie. od 08.2014 do 10.2014
Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i mostów Sp. z o.o
Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej. od 07.2014 do 08.2014
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku. od 03.2014 do 07.2014
DROG-BUD Sp. z o.o. Obwodnica Olkusza-Etap II. od 10.2013 do 07.2014
EUROVIA POLSKA S.A Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku. od 08.2013 do 06.2014
EUROVIA POLSKA S.A Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulicy Sobieskiego i Powstańców Śląskich. od 04.2014 do 06.2014
STRABAG Sp. z o.o. Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu- Zdrój-odcinek F- J. od 09.2013 do 05.2014
Mostostal Warszawa Zaprojektowanie i wybudowanie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. w Sławkowie. 05.2013-04.2014
SKANSKA SA Budowa drogi publicznej - Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice, część "Zachód" - odcinek G2 w Gliwicach. 10.2013-04.2014
Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych
Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o.
Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego
w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej - (zadanie nr 38)
w ramach projektu pn.: "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą".
10.2013-04.2014
WPRD Katowice Sp. z o.o. Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielcza w rejonie ul. Rewolucji 1905 r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu w ramach projektu"Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II". 03.2013-12.2013
SKANSKA S.A. Prezbudowa ul. Anieli Krzywoń w Radzionkowie. 06.2013-11.2013
JKM Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44
w Bieruniu - budowa połączenia drogowego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.
05.2013-11.2013
Centrum Nowoczesnych Technologii SA Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i teletechnicznej w miejscowości Żmigród. 05.2013-10.2013
BALZOLA Construcciones SA Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury
technicznej w strefie Rondo - Rynek etap I.
03.2012-07.2013
DROMET Sp. z o.o. Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta Rybnika. 10.2012-06.2013
MIRBUD SA
ul. Unii Europejskiej 18
Skierniewice 96-100
Budowa nowoczesnej Hali Widowiskowo-Sportowej PODIUM w Gliwicach. 05.2013-06.2013
PRINŻ SA HOLDING Budowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz monitoringu wraz z systemem kontroli dostepu w ramach inwestycji "Budowa zewnetrznego parkingu dla pracowników ERSA w systemie zaprojektuj i zbuduj". 03.2013-05.2013
EUROVIA POLSKA S.A Przebudowa dróg wewnętrznych w Elektrowni "Rybnik" SA. 01.2012-04.2013
Energopol Południe SA Budowa obejścia ulicy Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu DW Nr 382. 05.2011-10.2012
Śląsk Tel SA Projektowanie i budow linii światłowodowej w relacji Strzyżów ul. 1 Maja - Połomia 47 dla operatowa IT Pol Pager SA. 02.2012 -09.2012
EUROVIA POLSKA S.A Przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Gliwickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku (km 3+540-2+900). Projektuj i buduj-miejska sieć szerokopasmowa wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku 650 m od strony ulicy Gliwickiej. 09.2011-07.2012
DROMET Sp. z o.o. Budowa obwodnicy m.Hrubieszowa w ciagu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski-granica państwa. 04.2012-06.2012
ELTEL Networks S.A. ul. Przemysłowa 13 44-203 Rybnik Budowa autostrady A1 Maciejów-Piekary. termin ukończenia marzec/2012
DRADADOS S.A. ul. Krowoderskich Zuchów 12 31-271 Kraków Budowa autostrady A1 Maciejów-Piekary. termin ukończenia marzec/2012
ATEM Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia Budowa autostrady A1 Sośnica-Maciejów-przebudowa sieci teletechnicznej. termin ukończenia kwiecień/2011
Skanska S.A. ul. Gen. Zajączka 9 01-518 Warszawa Budowa obwodnicy Siewierza-przebudowa sieci oświetleniowej wraz z pracami towarzyszącymi. termin ukończenia październik 2010
EUROVIA POLSKA S.A. ul. Chłodna 1 41-902 Bytom Budowa obwodnicy - Żory. termin ukończenia kwiecień/2010
CARDO Sp. z o.o. Pl. Grunwaldzki 8-10/147 40-950 Katowice Przebudowa ul. Pogodnej w Tychach-roboty energetyczne i teletechniczne. październik/2009
ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. ul.Św. Katarzyny 146c 02-305 Warszawa Przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A., kolidującej
z projektowaną halą produkcyjno-magazynową
i układem komunikacyjnym.
listopad/2008
ELBROX Henryka Bobińska ul. Witosa 7a 86-100 Świecie 1.Budowa autostrady A1 odcinek Sośnica-Bełk,
budowa oświetlenia drogowego na węźle "Knurów".
grudzień/2008
2.Budowa skrzyżowania autostrady A1 i A4 w Gliwicach-węzeł "Sośnica" luty/2009
PRUIM S.A. ul.
Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice
Przebudowa sieci teletechnicznej własności TP S.A., Netia S.A., zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej, Londzina, Mariańskiej i Mikołaja w Raciborzu". grudzień/2008
WORK-TECH s.c. Mariusz Chełkowski, Mariusz Osiński ul. Polna 31/30 86-200 Chełmno Przebudowa kablowych i napowietrznych linii nn wraz
z kolizjami oświetlenia drogowego na zadaniu "Budowa autostrady A1 i A4 węzeł Sośnica w Gliwicach.
grudzień/2008
P.W. EKO-PROFIL Tomasz Gontarz ul. Wajdy 6/24 40-175 Katowice Przebudowa sieci teletechnicznej własności TP S.A., Netia S.A., oraz rozbudowę sieci teletechnicznej przy przebudowie mostu na ulicy Bednorza w Piekarach Śląskich oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej na w/w zadaniu. wrzesień/2007
Telekomunikacja Polska S.A. ul. Ordona 13 40-163 Katowice Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej własności TP S.A. przy:
ATEM POLSKA Sp. z o.o. ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia Budowa sieci światłowodowej dla potrzeb kontraktu Videostrada TP. grudzień/2007
1. Przebudowa mostu ulicy Bednorza w Piekarach Śląskich. wrzesien/2007
2.Budowa hipermarketu Carrfour w Siemianowicach
Śl. przy ulicy Mysłowickiej.
październik/2006
3. Budowa supermarketu Kaufland w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej. październik/2006
4. Budowa stacji paliw Orlen w Miasteczku Śl. grudzień/2007
5. Modernizacja ulicy Jurajskiej w Ogrodzieńcu. sierpień/2007
6. Modernizacja ul. Kluczborskiej w Chorzowie. lipiec/2008
7.Przebudowa wiaduktu w Nieborowicach gm. Pilchowice DK78. maj/2008
8. Budowa węzła komunikacyjnego A1/A4 w Gliwicach, ul. Pszczyńska wrzesień/2009
VECTRA INWESTYCJE S.A.
ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa
1.Budowa sieci TVK Zabrze-Zaborze, ul. Kawika, Ruda Śl.,ul.Fiołków, Bytom- Stroszek Radzionków.
2.Budowa kabla światłowodowego ul.Hermisza w Zabrzu.
lipiec/2006
PRUiM Gliwice Akademicka
STRABAG Sp. z o.o. DW 935 Budowa obwodnicy Pszczyny
LIBUD Siewierz Eko Misteczko
LIBUD Siewierz Zamek
JKM Przebudowa Jastrzębskiej i Małąchowskiego.
SKANSKA Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Obwiedni Północnej w Rybniku.
DROMET Sp. z o.o. Cz-wa ul. Rejtana
Czechanowicz Wręczyca Wlk

 

 

 

 

 

   
    Created by ms | © Copyright 2010 by Grotex - All rights reserved All photos, website design and compilation